Logo and home buttonImage link to Amino Acids Game

Image link to Glycolysis Game


Atko Viru – Idrottsträning

Träning

18. Ekonomisering vid aktivitet i närheten av kapacitetsgränsen

Varje människa har sin genomsnittliga arbetsintensitet som är individuell och vid vilken energiförbrukningen är minst i förhållande till utförd arbetsmängd. Denna personliga intensitetsnivå möjliggör oavbrutet arbete under längsta möjliga tid. Men tyvärr är det så att den ekonomiska intensiteten inte räcker till när det gäller att tävla i konditionskrävande idrottsgrenar. Här är det väsentligt att kunna ekonomiskt utnyttja sin kapacitet vid dess övre gräns. Det betyder att även här bör energiförbrukningen i förhållande till utfört arbete vara så liten som möjligt eller med andra ord - den mekaniska verkningsgraden bör vara så hög som möjligt. Detta förutsätter

  1. fulländad teknik och att denna bibehålls även vid kraftig ansträngning och trötthet
  2. befintlighet av tillräckliga energireserver för energetisk försörjning av muskulaturen.

Ekonomisering vid aktivitet i närheten av den personliga kapacitetsgränsen är aktuell på alla intensitetsnivåer, oberoende av den energetiska försörjningsmekanismen. Speciellt viktig är den vid långvarigt arbete som grundar sig på aerob-anaerob och aerob energetik. Som en viktig faktor tillkommer här effektiviteten i aerob ämnesomsättning (maximal arbetsförmåga som kan uppnås genom resyntes av ATP medelst oxidativa processer). I samband med detta har övningar på intensitetsnivåer vid anaerobtröskeln eller strax ovanför denna en viktig plats i träningen. På goda grunder anses att de framsteg som gjorts på senare år i uthållighetsgrenar beror på omfattande träning på den anaeroba tröskelnivån.

Vid förbättring av ekonomisering är huvudprincipen ihållande (eller upprepad) ansträngning vid eller i närheten av den personliga kapacitetsgränsen. Därjämte tillämpas även träning där denna höga intensitet växlar med lägre eller där man låter intensiteten gradvis öka till det maximalt möjliga och därifrån åter stegvis sjunka. Tabell 22 ger exempel på träning som används av cyklister för att förbättra ekonomiseringsförmågan.

22. Övningar för cyklister av elitklass för att höja rörelseekonomin.
Övning Distans, km Puls, slag/min.
Långdistanscykling: konstant tempo under beaktande av effektiv andning och ekonomiskt muskelarbete. 60–80 till 100–120 150–165
Cykling av långa distansavsnitt med gradvis ökande hastighet 60 (15+15+15+15) Avsnitt 1 140–150
  80 (20+20+20+20) Avsnitt 2 150–160
  100 (25+25+25+25) Avsnitt 3 160–170
    Avsnitt 4 170–180
Cykling av långa distansavsnitt med gradvis minskande hastighet. 60 (15+15+15+15) Avsnitt 1 170–180
  80 (20+20+20+20) Avsnitt 2 160–170
    Avsnitt 1 150–160
    Avsnitt 1 140–150
Distanscykling i grupp på skiftande bana med ständiga variationer i tempo och placering inom gruppen samt försök att finna lämpliga teknisk-taktiska varianter med avseende på fartekonomi. 50–70 till 150–200  
     
Distansåkning med högre fart än normalt (åkning nedför sluttande bana eller efter ett fordon). 5–10 till 40–50 i maximalt möjligt tempo 170–200

Fortsätt till Träningspass och träningsbelastning »