Logo and home buttonAtko Viru – Idrottsträning

Träning

12. Träningstaktik och träningsstrategi

Vid analys av träningsuppbyggnad skiljer vi mellan träningstaktik och träningsstrategi. Allmänt menar man med strategi verksamhet som är genomtänkt och planerad, med taktik samordnad verksamhetsplan för att nå det uppsatta målet.

Träningstaktik

I enlighet med detta låter vi träningstaktiken omfatta frågor om övningsval och val av träningsmetoder, sammansättning av ett träningspass (volym, intensitet, täthet) samt uppbyggnad av minicykler. Lösningen på dessa frågor avgör den adaptiva proteinsyntesen till sin inriktning, omfattning och realiseringsbetingelser. Till begreppet träningstaktik för vi följaktligen det som avgör vilka ändringar som ska ske i idrottsmannens organism.

Träningsstrategi

Från detta frågekomplex skiljer vi problematiken angående när en eller annan ändring måste ske, hur denna ska kunna bibehållas eller fördjupas, hur man tidsmässigt bör fördela ett träningsår eller en längre period, hur man därvid tar hänsyn till den naturliga utvecklingen hos ungdom, hur man kan nå formtopp just till de viktigaste tävlingarna osv. Denna problematik för vi i vår behandling till kategorin träningsstrategi. Den omfattar således frågor om träningsplanering såväl under en flerårig period (från nybörjare till mästare) som för ett år och för årets olika perioder och etapper.

Fortsätt till Övnings- och träningsmetoder »


Image link to Amino Acids Game Image link to Bench Press game Image link to Glycolysis Game