Logo and home button


Videoanalys av friidrott
med höghastighetskamera

Pallasspelen 2011 – Markus Leijman i maxfart

29 jan. 2011


Flygfasen är betydligt kortare än markfasen. Det omvända är önskvärt och för att uppnå det måste Markus få mer vertikalt lyft i löpningen.

Back to Video Index