Logo and home button


Videoanalys av friidrott
med höghastighetskamera

Pallasspelen 2011 – Jonas Svensson i maxfart

29 jan. 2011


Pendelbenet är i bättre läge vid tidpunkten för markkontakt jämfört med den två veckor tidigare träningsvideon.

Back to Video Index