Logo and home button


Videoanalys av friidrott
med höghastighetskamera

Pallasspelen 2011 – Harald Helander i maxfart

29 jan. 2011


Harald måste framförallt få benen mer framför kroppen med högre knälyft och kortare markkontaktfas som följd.

Back to Video Index